השתלמויות קיץ תשע"ו מרחב דרום

 

בסוף חופשת הקיץ קיימנו שני ימי השתלמויות קיץ לשמונה בתי ספר חדשים ומתחדשים במרחב, רובם במלון של קיבוץ רמת רחל. הנושא המרכזי ברוב ההשתלמויות היה חגי תשרי.

צוותי המורים עסקו בנושא באמצעות שלושת מרכיבי הלמידה ההופכים אותה ללמידה משמעותית: הקניית ידע, התנסות בחוויה ומתן ביטוי יישומי.

הידע נרכש באמצעות לימוד טקסטים – ד"ר מרטין ססלר הציג את נושא יום הכפורים והסליחה מזוויות שונות;

החוויה נרכשה בזמר ובתנועה שהעלו חיוך על פני כל המשתתפים, בעזרת בת אלה שסחפה אחריה את כל הנוכחים;

והחלק היישומי נעשה באמצעות הערכּה "פותחים שנה", שהפיק האגף לתכניות לימודים בקרן תל"י לחגי תשרי, והציגה לפנינו דינה טלר.

בעקבות המסקנות שעלו משאלוני החקר שנשלחו למנהלים ולרכזי תל"י בשנה שעברה התברר ששיח זהות הוא הרכיב המשפיע והחשוב ביותר להובלת השינוי שחינוך תל"י מנסה להוביל בחברה היהודית־ישראלית.

בחלק מקבוצות המשתלמים עסקנו בנושא הבניית זהות אישית. את הפעילות הנחה דניאל טופז – המשתלמים צפו בסרט "איש הגשם", והוא עורר שיח משמעותי.

היו צוותים שבחרו לעסוק בנושא השנתי – ירושלים, או בבירור משותף של השאלה "מה בין חזון בית הספר לעקרונות תל"י?".

המשובים של המשתתפים היו חיוביים מאוד והדגישו את היחס המכבד והמפנק שהמשתלמים זכו לו, לצד הלמידה והשיח החשובים.

בהזדמנות זו אני מודה למנחים שהשתתפו בימים האלה בהעברת פעילויות ובסיוע ארגוני.

כתבה: גילה בראשי, מנהלת מרחב ירושליםכתבות נוספות בעיתון חזרה לעמוד הראשי