פעילות למשפחה

על הגלוי והנסתר בפורים

מרץ 2017 | ניוזלטר 3 | אדר תשע"ז

 

על הנעשה בקרן תל"י

דבר המנכ"ל

'לכי לך' – מופע התרמה לקרן תל"י

תכנית "הללי"

ראיון עם ליאור טף

טוב לדעת – חילוניות ותרבות יהודית

תל"י בתקשורת

בתל"י אלונה מחדשים שירים לפורים

תל"י רמת מוריה – מכתב תודה

האגף לגיל הרך

מנהלים "דיאלוג וזהות" בצוקים

למידה שיתופית "הלל" ו"עתיד"

בגן תל"י 'כספיון' בונים את ירושלים!

בתל"י הדרור משלבים בין ידע וחוויה .

סדנת העצמה לחנוכה

שבוע דמוקטיה בתל"י גאולים

בר המצווה בבי"ס האירוסים, כרמיאל

ערב בנות מצווה בבי"ס האזורי ברגבה

מקרבים לבבות בתל"י ממלכתי ג'

סדר ט"ו בשבט למורי בי"ס צוקים

תיקון ליל ט"ו בשבט בבי"ס גלילות בנשר

יוזמה בתל"י ספיר, לוד